Az ösztöndíjprogram célkitűzéseivel összhangban lettek meghatározva a jelentkezéshez szükséges kritériumok is. Ezen feltételek teljesülése elengedhetetlenül szükséges a formailag megfelelő pályázat benyújtásához.

A Területi Közigazgatási Ösztöndíj a Kormány által alapított ösztöndíj, melynek célja a megfelelően képzett, szakmailag elhivatott, gyakorlati tapasztalattal rendelkező, a területi közigazgatás iránt elkötelezett szakember-utánpótlás biztosítása.
A program keretében a felvételt nyert ösztöndíjasok szakmai gyakorlatának időtartama 12 hónap, amit teljes egészében Magyarországon, egy területi államigazgatási szervnél (fővárosi vagy megyei kormányhivatal) töltenek el. A gyakorlati helyeket a Miniszterelnökség ajánlja fel az ösztöndíjasoknak a kiválasztási folyamat eredménye és a befogadó intézmények igényeinek megfelelően.
A résztvevők szakmai fejlődését a program teljes időtartamában mentorok segítik.
A program eredményes teljesítése esetén az ösztöndíjas számára lehetőség nyílik az állami tisztviselői karrier megkezdésére.


A program időtartama: 2018. február 1. – 2019. január 31.


Pályázati feltételek:

  • magyar állampolgárság;
  • a pályázat benyújtásakor be nem töltött 35. életév;
  • cselekvőképesség, magyar állampolgárság, büntetlen előélet;
  • felsőfokú iskolai végzettség (BA/BSc, MA/MSc, illetve hagyományos 5 éves egyetemi vagy 3-4 éves főiskolai képzésben szerzett oklevél);
  • a pályázat benyújtásának időpontjában kormányzati szolgálati, közszolgálati, illetve állami szolgálati jogviszony nem áll fenn.


A részvétellel kapcsolatos egyéb információk:

  • Az ösztöndíjas az ösztöndíjas szerződés időtartama alatt munkaviszonyban, állami vezetői szolgálati, kormányzati szolgálati, közszolgálati, állami szolgálati, közalkalmazotti, bírói szolgálati, igazságügyi alkalmazotti szolgálati, ügyészi szolgálati, valamint hivatásos szolgálati jogviszonyban nem állhat. 
  • Az ösztöndíjas jogviszonyt az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény (a továbbiakban: Áttv.) 3. § (1) bekezdés, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 47. §-a, a Területi Közigazgatási Ösztöndíjról és egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 377/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: TKÖ Korm. rendelet) szabályozza.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Pályázókat, hogy a tizenkét hónapos szakmai gyakorlat sikeres befejezését követően, valamint a TKÖ Korm. rendelet 15. §-ában és 16. §-ában nevesített feltételek fennállása esetén állami tisztviselői kinevezésre az Áttv. 5. §-ában meghatározott feltételek fennállása esetén kerülhet sor. A feltételek fennállását a kinevezést megelőzően a megfelelő dokumentumokkal (pl. erkölcsi bizonyítvány) igazolni kell.

Az ösztöndíj összege:

Az ösztöndíj havi összege az ösztöndíjas szerződések megkötése előtt a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben kerül közzétételre.

A pályázat benyújtásának módja:

Pályázni csak elektronikus formában, honlapunk "Jelentkezem" menüpontjában található linken keresztül lehetséges. Itt a regisztrációt követően tudják benyújtani pályázatukat a kapcsolódó űrlap kitöltésével és az alábbi dokumentumok feltöltésével:

  • magyar nyelvű önéletrajz (formátum: .doc, .docx, .pdf),
  • diploma – amelyik diplomával jelentkezik (formátum: .doc, .docx, .pdf),

Fontos! Csak a megfelelően feltöltött pályázati anyagot tudjuk elfogadni, hiánypótlásra a jelentkezési határidő lejártát követően nincs lehetőség.

Pályázati időszak: 2017. október 1. – 2017. október 31.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE: 2017. október 31. éjfél.

Kapcsolat és további információ:
Miniszterelnökség Közigazgatási Ösztöndíjprogramok és Kormányhivatali Képzési Osztály
E-mail: tkQhNbqpfzHEdXC5OmTjjb0BtZS5nb3YuaHU= valamint a honlap Kapcsolat menüpontja segítségével.