A formailag megfelelő pályázatot benyújtók komplex kiválasztási eljárásban vesznek részt, melynek során számos kompetencia vizsgálatára kerül sor írásbeli teszt és interjú keretében egyaránt.

A kiválasztási eljárás folyamata több részből épül fel:

  • a beérkezett pályázatok formai szűrése a Közigazgatási Ösztöndíjprogramok és Kormányhivatali Képzési Osztály (a továbbiakban: KKO) által,
  • egy elektronikus kompetenciateszt és egy közigazgatási tájékozottságot mérő kérdéssor kitöltése online,
  • motivációs interjú a jelentkező által megjelölt Kormányhivatal kiválasztási bizottsága előtt.

A kiválasztási eljárás során számos, a mindennapi munkavégzés során elengedhetetlen kompetencia mérésére kerül sor.

A lefolytatott kiválasztási eljárást követően a kiválasztási bizottságok javaslatot küldenek a KKO részére a felvételre javasolt ösztöndíjasokról. A KKO a javaslatot megvizsgálja, majd továbbítja a Program Irányító Bizottság felé, mely testület javaslata alapján a miniszter dönt az ösztöndíj odaítéléséről.

Az ösztöndíj odaítéléséről a KKO tájékoztatja a jelentkezőket.